Oproep: SAM zoekt jongeren en ouders die willen meewerken aan een bevraging over participatie in de jeugdhulp

Het steunpunt Mens en Samenleving, gekend als SAM, verbindt de expertise van Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Steunpunt ExpertiseNetwerken, Steunpunt Jeugdhulp, Vlaams Centrum Schuldenlast, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en Straathoekwerk.be. Via dat uitgebreide expertisenetwerk zet SAM zich in voor een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving die voor iedereen de grondrechten garandeert en gaat voor een kwaliteitsvol leven. Concreet ondersteunt SAM praktijkwerkers en structuren die daartoe bijdragen.

SAM werkt aan een ondersteuningsaanbod rond een participatieve basishouding en participatief werken in de jeugdhulp voor professionelen.

SAM kon al rekenen op de input van vele jeugdhulpverleners en hun organisaties. Tijd om de rollen nu om te draaien en participatie te begrijpen door de ogen van jongeren en ouders zelf. Hoe ziet de ideale hulpverlener eruit? Welke mate van betrokkenheid ervaren jongeren en ouders? Waar durft het schoentje wel eens te wringen? En wat kunnen we leren van de ervaringen van jongeren en ouders zelf.

Om dat te achterhalen, heeft SAM twee enquêtes opgesteld. Jongeren en ouders kunnen de bevraging zelf invullen, of samen met een begeleider of andere steunfiguur. De enquête is geschikt voor +12-jarigen.

Enquête voor jongeren met kennis van de jeugdhulp

Enquête voor ouders met kennis van de jeugdhulp

Lees alle nieuwsartikels