Oproep Taskforce COVID-19 Zorg tot verhoogde waakzaamheid

Omwille van de verhoging van het aantal bevestigde besmettingen met COVID-19 in onze maatschappij, vraagt de taskforce aan alle zorgvoorzieningen om extra alert te zijn, de situatie in de voorziening nauwgezet en grondig te monitoren en zo nodig de nodige acties te nemen. Verhoogde waakzaamheid is geboden om onze voorzieningen maximaal te vrijwaren van nieuwe besmettingen.

De voorzieningen kregen een communicatie van de taskforce om enkele maatregelen extra te benadrukken en bijkomend aandacht te hebben handhygiëne, opleidingsmateriaal, persoonlijk beschermingsmateriaal ... 

Raadpleeg de brief

Lees alle nieuwsberichten