Oproep: uittesten methodiek voor zorgzwaartebepaling bij minderjarigen

In navolging van het zorgzwaarte-instrument (ZZI) voor meerderjarigen wordt er op dit moment een methodiek ontwikkeld om de ondersteuningsbehoeften van kinderen en jongeren met een handicap te bepalen. Die methodiek is belangrijk om in de toekomst te evolueren naar een zorgzwaarte-gerelateerde financiering voor minderjarige personen met een handicap. Voor we de methodiek kunnen gebruiken, moet er getest worden om zeker te zijn dat de zorgzwaarte correct gemeten wordt.

Wie kan meedoen aan het onderzoek?

  • minderjarigen die erkend zijn als persoon met een handicap door het VAPH of een geldig indicatiestellingsverslag vanuit de intersectorale toegangspoort hebben met daarin de vermelding van een of meerdere handicapcodes
  • kinderen en jongeren ouder dan 5 jaar en niet ouder dan 18 jaar
  • kinderen en jongeren die bereid zijn om, samen met twee personen die hen goed kennen, de vragen van de methodiek te doorlopen 
  • kinderen en jongeren die in de periode van maart tot juni 2020 tijd hebben voor het gesprek

Hoe meedoen aan het onderzoek?

  • Vraag toestemming aan uw ouders om deel te nemen aan het onderzoek.
  • Surf vóór 15 januari 2020 (bij voorkeur vroeger) naar www.vaph.be/deelname-aan-onderzoek en schrijf u in.
  • Wij nemen dan verder contact met u op met meer informatie over het onderzoek. Daarna kunt u nog kiezen of u deelneemt of niet. 

Natuurlijk garanderen we uw privacy. Er zal nooit over u persoonlijk worden gerapporteerd. De resultaten van het onderzoek worden ook alleen gebruikt voor het onderzoeksdoel en hebben in geen geval effect op uw persoonlijke dossier.

Meer informatie over het onderzoek en de verwerking van persoonsgegevens kunt u opvragen bij beleid@vaph.be. Als onderwerp van de mail vermeldt u ‘onderzoek zorgzwaarte minderjarigen’.

Alvast bedankt voor uw hulp!

Schrijf u in om deel te nemen aan het onderzoek

Lees alle nieuwsartikels