Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

In 2016 voerde het VAPH persoonsvolgende financiering in voor meerderjarige personen met een handicap. De omschakeling van de meerderjarige gebruikers en de erkende diensten en voorzieningen die hen ondersteunen, werd gerealiseerd op 1 januari 2017.

Voor minderjarigen met een handicap die hun ondersteuning als meerderjarige willen verderzetten, voorziet de Vlaamse Regering extra middelen.

U vindt meer informatie op de webpagina Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige.