Overstap naar situatie 3 als gevolg van de maatregelen van het Overlegcomité

Door de heel sterke stijging van het aantal besmettingen met COVID-19 en het aantal ziekenhuisopnames, zijn de federale en regionale overheden overgegaan tot een nieuwe lockdown. De situatie is over heel Vlaanderen ernstig. Steeds meer zorgaanbieders worden geconfronteerd met besmettingen met COVID-19 bij personeel en gebruikers. Daarom geldt vanaf 1 november 2020 voor de VAPH-erkende en vergunde diensten en zorgaanbieders situatie 3 binnen de kaderrichtlijnen. In situatie 3 geldt hetzelfde richtinggevend kader als in situatie 2, maar dan voor álle diensten en zorgaanbieders.

In de mededeling aan gebruikers van VAPH-diensten en -zorgaanbieders van 2 november 2020 vindt u uitleg over de gevolgen van deze overstap naar situatie 3 voor de zorg en ondersteuning die u krijgt van uw VAPH-dienst of -zorgaanbieder. 

Lees alle nieuwsberichten