PAB- en PVB-budgethouders: saldo eindejaarspremie

Vanaf 2019 bent u als houder van een persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget verplicht om een eindejaarspremie te betalen aan uw persoonlijke assistenten en individuele begeleiders die via een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn. Dat is bepaald in het 5e Vlaamse Intersectorale Akkoord (VIA 5-akkoord) van 8 juni 2018. De verplichte eindejaarspremie geldt enkel voor arbeidsovereenkomsten, niet voor takenovereenkomsten.

Via de mededeling van 8 juli 2021 brachten we u al op de hoogte van het bedrag van het voorschot van de eindejaarspremie 2020.

De collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2021 bepaalt nu dat persoonlijke assistenten en individuele begeleiders met een arbeidsovereenkomst recht hebben op een bijkomend saldo van de eindejaarspremie 2020

Daarom moet u een bijstorting voor de eindejaarspremie 2020 betalen aan uw assistenten of begeleiders die u tewerkstelt via een arbeidsovereenkomst.

In de mededeling aan PVB- en PAB-budgethouders van 27 september 2021 leest u meer over die bijstorting.

Lees alle nieuwsberichten