Persoonlijke brief VAPH: rechtstreeks toegankelijke hulp

Op 1 januari 2017 stappen alle meerderjarigen die ondersteuning krijgen van een voorziening van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), over naar het systeem van persoonsvolgende financiering. Mogelijk bent u een van de 2.400 meerderjarigen met een handicap van wie de huidige ondersteuning verder gegarandeerd wordt via de rechtstreeks toegankelijke hulp? Dan hebt u een brief ontvangen die u bevestigt dat uw huidige ondersteuning bij uw huidige zorgaanbieder (dienst of voorziening) vanaf 1 januari 2017 wordt verdergezet via rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).

Uw ondersteuning blijft onveranderd. Met rechtstreeks toegankelijke hulp kunt u uw ondersteuning verderzetten bij uw huidige zorgaanbieder(s) (dienst of voorziening). De zorgaanbieder ontvangt voor u de nodige middelen van het VAPH. Daardoor kan hij u dezelfde ondersteuning bieden als vandaag.

Als u meer ondersteuning wenst, dan kunt u rechtstreeks met uw zorgaanbieder bekijken welke RTH-ondersteuning hij u bijkomend kan bieden. Volstaat dat niet, dan kunt u bij het VAPH een aanvraag indienen voor een persoonsvolgend budget. Meer informatie over het persoonsvolgend budget vindt u op deze pagina.

Vragen?

Als u vragen hebt bij de brief, dan kunt u terecht bij uw zorgaanbieders (diensten en voorzieningen). U kunt ook:

  • de veelgestelde vragen en antwoorden lezen over de verderzetting van de huidige ondersteuning binnen rechtstreeks toegankelijke hulp;
  • uw vraag stellen aan het VAPH op het nummer 02 249 30 00 of via het contactformulier.