Persoonsvolgende budgetten ter beschikking gesteld in 2018 en 2019

In april en mei 2018 werden 157 persoonsvolgende budgetten ter beschikking gesteld: 140 budgetten in prioriteitengroep één, 5 budgetten in prioriteitengroep twee en 12 budgetten in prioriteitengroep drie. 354 budgetten gingen naar personen met een handicap via een automatische toekenning omdat die personen zich in een crisissituatie bevinden.

In 2018 en 2019 worden bijkomende middelen vrijgemaakt zodat meer budgetten ter beschikking gesteld kunnen worden. De regelgeving bepaalt dat die middelen in de eerste plaats ingezet moeten worden voor personen die zich in een crisissituatie bevinden. Die personen krijgen een budget via een automatische toekenning. De resterende middelen worden - volgens een door de Vlaamse Regering bepaalde verdeelsleutel - verdeeld over personen die wachten in een van de drie prioriteitengroepen. Volgens die verdeelsleutel zal er respectievelijk 90 %, 3 % en 7 % van de vrijgemaakte middelen naar prioriteitengroep één, twee en drie gaan.

Om uw zorg en ondersteuning via een persoonsvolgend budget te organiseren en te betalen, moet u verschillende stappen doorlopen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.vaph.be/pvb/besteden.

Lees alle nieuwsberichten