Persoonsvolgende financiering: code van goede praktijk

Op 1 januari is de persoonsvolgende financiering van start gegaan. Die verandering brengt natuurlijk uitdagingen met zich mee. Zorgaanbieders en bijstandsorganisaties hebben alle belang bij een vlotte samenwerking die met wederzijds begrip verloopt. De bijstandsorganisaties en de koepels van vergunde zorgaanbieders ontwikkelden daarom samen een code voor goede praktijk die door hun leden ondertekend kan worden. Organisaties die de code ondertekenen, zorgen voor een begrijpelijke en open communicatie over het zorgaanbod en de kosten. Ze gaan met u in dialoog over nieuwe ondersteuningsmogelijkheden. Hun advies is neutraal en correct. Door de code te ondertekenen, geven de organisaties het signaal dat ze kwaliteit van bestaan en ‘eigen regie’ ernstig nemen.

> Naar de code van goede praktijk en de lijst met ondertekenaars