Persoonsvolgende financiering voor minderjarigen: taskforce opgericht

Vanaf 1 januari 2017 krijgt een eerste groep minderjarigen een basisondersteuningsbudget. Met dat budget van 300 euro per maand kunnen minderjarigen en hun gezinnen basisondersteuning (zoals poetshulp, speciaal vervoer, vrijwilligers …) betalen. In september 2017 volgt een tweede groep. In 2017 zal een taskforce daarenboven de persoonsvolgende financiering voorbereiden voor minderjarigen met een handicap die gebruik maken van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Doel is om dat zo snel mogelijk en nog deze regeerperiode te realiseren. Persoonsvolgende financiering is een instrument voor vraaggestuurde zorg en ondersteuning in een inclusieve samenleving. De persoon met een handicap krijgt met zijn budget de regie van zijn ondersteuning in eigen handen. De taskforce vertegenwoordigt de verschillende stakeholders en is ook intersectoraal samengesteld, om de afstemming met andere evoluties in de jeugdhulp maximaal te realiseren.

Op de website van jeugdhulp vindt u een interview met Bart Sabbe over persoonsvolgende financiering voor kinderen en jongeren.