Premies en geschenken voor individuele begeleiders en persoonlijke assistenten

Op het einde van het jaar kunt u als budgethouder een extraatje geven aan uw individuele begeleider of persoonlijke assistent. Zo’n extraatje kan verschillende vormen aannemen. U kunt kiezen voor een premie en/of een geschenk. Afhankelijk van de optie die u kiest, gelden er andere regels.

Een premie

U kunt als budgethouder uw individuele begeleider of persoonlijke assistent een premie uitbetalen, namelijk een eindejaarspremie of een uitzonderlijke premie. De twee soorten premies kunnen niet gecumuleerd worden. U moet dus een keuze maken.

  • Een eindejaarspremie  is een bonus die u als werkgever in geld uitbetaalt. De eindejaarspremie maakt deel uit van het loon. Ze is ook onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.
  • Ook een uitzonderlijke premie is een bonus die u als werkgever in geld uitbetaalt. Een uitzonderlijke premie mag maximaal één maandloon bedragen.

Voor meer informatie over de premies kunt u terecht bij het sociaal secretariaat of het interimkantoor waarop u een beroep doet.

Een geschenk

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om uw individuele begeleider of persoonlijke assistent een geschenk te geven. Dat kan een geschenk zijn in speciën, in natura of in de vorm van een geschenkcheque.

Een geschenk  voor uw individuele begeleider of persoonlijke assistent ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar kunt u betalen met uw budget. De waarde van de geschenken mag per jaar en per werknemer niet hoger liggen dan 40 euro. Dat bedrag kan jaarlijks met 40 euro vermeerderd worden ter gelegenheid van Sinterklaas voor elk kind dat de werknemer fiscaal ten laste heeft.

De geschenken zijn tot 40 euro vrijgesteld van betaling van socialezekerheidsbijdragen. De basis daarvoor is de arbeidswetgeving.

Geschenken mag u ingeven onder de overeenkomst van uw begeleider of assistent. Als u een geschenk in natura of in de vorm van een geschenkcheque geeft, moet u het aankoopbewijs thuis bewaren. Als u het geschenk in speciën (als bijkomend loon) uitbetaalt, moet dat op de loonfiche vermeld worden.

Een geschenk voor een vrijwilliger kan enkel betaald worden met het vrij besteedbaar deel van het budget (PVB) of via de indirecte kosten (PAB).

Lees meer over de besteding van het persoonsvolgend budget

Lees meer over de besteding van het persoonlijke-assistentiebudget