Registratie nieuwe medewerkers VAPH-voorzieningen

Vorige week communiceerden we dat medewerkers van VAPH-voorzieningen die in direct contact staan met de bewoners of zorggebruikers, prioritair blijven voor vaccinatie in de vaccinatiecentra. Een verantwoordelijke van de voorziening kan die personen registreren via volgende link: https://zorg-en-gezondheid.be/registratie-voor-de-vaccinatie-van-medewerkers-in-collectiviteiten
 
Het VAPH krijgt veel vragen over de vaccinatie van stagiairs en vrijwilligers. Naast personeel dat geen direct contact heeft met zorggebruikers, mogen stagiairs én vrijwilligers niet geregistreerd worden via bovenstaande link:

  • Voor de vaccinatie van stagiairs worden er momenteel afspraken gemaakt met de onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding. 
  • Vrijwilligers kunnen niet worden geregistreerd als prioritair te vaccineren medewerkers. Zij zullen volgens leeftijd of risicoprofiel worden uitgenodigd in de vaccinatiecentra.
     

Lees meer over de vaccinatiestrategie binnen de VAPH-sector

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen