Registratie van ouderinitiatieven

Sinds 1 januari 2019 moeten ouderinitiatieven zich registreren bij het VAPH. Besteedt u uw persoonsvolgend budget bij een ouderinitiatief, dan aanvaardt het VAPH voortaan alleen nog overeenkomsten en facturen van geregistreerde ouderinitiatieven.

Wat is een ouderinitiatief?

In een ouderinitiatief kunnen budgetten in solidariteit worden ingezet om zorg en ondersteuning te organiseren voor alle personen met een handicap die door het initiatief ondersteund worden. Een ouderinitiatief is een rechtspersoon waarvan minimaal de helft van de leden van de organen van die rechtspersoon familie tot de tweede graad is van de personen met een handicap die door die rechtspersoon worden ondersteund.

Registratie van ouderinitiatieven

Ouderinitiatieven zijn vrijgesteld van vergunning als zij aan niet meer dan 15 personen, al dan niet met een budget, ondersteuning bieden. Ouderinitiatieven moeten zich sinds 1 januari 2019 wel bij het VAPH te registreren.

Sinds 1 januari 2019 aanvaardt het VAPH voor de besteding van een persoonsvolgend budget bij een ouderinitiatief, als het gaat om het aanbieden van collectieve ondersteuning, alleen nog overeenkomsten en facturen van geregistreerde ouderinitiatieven.

Een ouderinitiatief kan een aanvraag tot registratie indienen bij het VAPH. Daarvoor moet een aanvraagformulier ingevuld worden dat beschikbaar is op de website van het VAPH. Een registratie geldt voor een periode van vijf jaar.

Actieve overeenkomsten met niet-geregistreerde ouderinitiatieven

Beschikt u over een persoonsvolgend budget en hebt u een actieve overeenkomst met een niet-geregistreerd ouderinitiatief die inging vóór 1 januari 2019 , dan blijft uw overeenkomst verder lopen tot de einddatum van de overeenkomst of tot de overeenkomst wordt opgezegd.

Lees meer over ouderinitiatieven