Richtlijnen voor PAB- en PVB-budgethouders aangepast

Wie beschikt over een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB), kan dat budget inzetten om zijn eigen zorg & ondersteuning te organiseren. 

Een PVB kan op verschillende manieren besteed worden: in voucher (bij bijvoorbeeld een vergunde zorgaanbieder van het VAPH), in cash (bijvoorbeeld persoonlijke assistenten), of een combinatie van beide. 

Het PAB kan ingezet worden voor persoonlijke assistentie, en kan bijvoorbeeld gecombineerd worden met ondersteuning door een multifunctioneel centrum (MFC). 

Om u wegwijs te maken in de regels die bij het besteden van de budgetten gelden, biedt het VAPH richtlijnen aan. Die worden geregeld nagekeken en aangepast aan gewijzigde regelgeving, maar ook aan de hand van vaak gestelde vragen. 

Een update van de richtlijnen werd onlangs gepubliceerd op de website. In de mededeling aan PVB- en PAB-budgethouders van 27 september 2021 vindt u een overzicht van de belangrijkste aanpassingen.

Raadpleeg de Richtlijnen voor de PAB-budgethouders

Raadpleeg de Bestedingsregels persoonsvolgend budget