Samenspraak: Spreek samen over zorg

​Samen in gesprek gaan is belangrijk voor een goede samenwerking in de zorg. Wat zijn de verwachtingen? Zitten we op één lijn?

Daarom werd Samenspraak ontwikkeld. Dat is een fiche die zorgvragers (zoals personen met een handicap), mantelzorgers en professionele hulpverleners helpt om in gesprek te gaan als evenwaardige partners. Het maakt de ervaringen en verwachtingen van de verschillende partijen bespreekbaar.

Zowel de zorgvrager, de mantelzorger als de professionele hulpverlener kan het initiatief nemen voor een overleg. Iedereen vult ter voorbereiding de fiche in en brengt die mee naar het overleg. Op basis van het gesprek worden er concrete afspraken gemaakt waarin iedereen zich kan vinden en waardoor de zorg goed afgestemd wordt op elkaar.

U kunt Samenspraak ook gebruiken om voor uzelf in beeld te krijgen wat goed loopt en waar u soms op vastloopt.

Samenspraak is het resultaat van een actieonderzoek van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het kader van het Vlaams Mantelzorgplan.

U kunt het instrument en de handleiding samen met andere relevante informatie over mantelzorg vinden op de website van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg.

Lees alle nieuwsberichten