Save the date: Academische Werkplaats De-Institutionalisering 7 oktober

logo van de Academische Werkplaats De-Institurionalisering - letters AWDI op hun kop

Op vrijdag 7 oktober 2022 vindt de kick-off plaats van de Academische Werkplaats De-Institutionalisering (AWDI) in Les Ateliers des Tanneurs in het hart van Brussel, van 9.30 uur tot 16.30 uur.

De-institutionalisering wordt internationaal gekaderd als hefboom voor de realisatie van de rechten van personen met een handicap, en fungeert als sleutelbegrip in de ontwikkeling van beleid en praktijk in Vlaanderen. Niettemin is de invulling van het begrip de-institutionalisering zowel in internationale als Vlaamse kringen gecontesteerd.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil verder kennis opbouwen over innovatieve opvattingen en strategieën van de-institutionalisering. De Academische Werkplaats zal via een wisselwerking tussen beleid, praktijk en onderzoek de vinger aan de pols houden. Een sociaal-ruimtelijk perspectief stuurt de transformatie aan van de zorg naar inclusieve woon- en leefomgevingen via een verknoping van woon-, welzijns- en omgevingsbeleid.

De kick-off vangt aan met een plenair deel, met een retroacta en vooruitblik op de werking van de Academische Werkplaats. Daarna wordt het lerend netwerk opgestart in 6 workshops. In elk van de workshops wordt ruimte gemaakt voor dialoog en reflectie over innovatieve praktijken tussen burgers met een handicap, professionals en organisaties, architecten en stedenbouwkundigen, en beleidsmakers.

Noteer 7 oktober alvast in uw agenda!
Het volledig programma en de inschrijvingslink zijn vanaf 10 augustus beschikbaar op Ruimte voor zorg | de Stadsacademie.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen                                   

      
   logo van het VAPH      
      
      logo Universiteit Gent: witte achtergrond met blauwe letters U Gent     
      
      logo Stadsacademie: witte achtergrond met zwarte letters; schuine letter S en letter A
            logo Ruimte voor zorg: driedimensionale blokjes, in het midden vorm van een kruis              
      logo Team Vlaams Bouwmeester: witte achtergrond zwarte letters, bovenaan BWMSTR