Sensoa Vlaggensysteem

Iedereen krijgt wel eens te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. U kunt het zelf meemaken of het zien gebeuren. Misschien vertelt iemand erover tegen u. Het kan gaan over heel uiteenlopende dingen. U kunt ongepaste opmerkingen krijgen, maar u kunt ook gedwongen worden tot handelingen die u niet wilt doen of niet wilt ondergaan. Het is ook mogelijk dat u zelf al eens te ver bent gegaan. Dat u geen rekening hebt gehouden met de gevoelens of de positie van de andere.

Hoe weet u wanneer gedrag te ver gaat en niet meer oké is? En hoe kunt u erop reageren? Het Vlaggensysteem van Sensoa helpt u bij die vragen. Met het Vlaggensysteem kunt u nagaan of gedrag oké is of niet en hoe ernstig het is.

Hoe werkt het Vlaggensysteem?

Aan de hand van 6 criteria kunt u seksueel gedrag indelen in 4 categorieën van ernst, aangeduid met verschillende kleuren vlaggen. Bij elk type vlag krijgt u een aangepaste reactie voorgesteld.

De 6 criteria zijn:

  • wederzijdse toestemming: iedereen gaat akkoord
  • vrijwilligheid: iedereen doet vrijwillig mee
  • gelijkwaardigheid: iedereen is gelijkwaardig
  • ontwikkelings- of functioneringsniveau: iedereen kan het gedrag aan
  • context: het gedrag past in de context
  • impact: het gedrag heeft geen negatieve gevolgen

Seksueel gedrag krijgt enkel een groene vlag als alle voorwaarden oké zijn. Als een of meer criteria niet duidelijk zijn of als ze heel duidelijk niet oké zijn, kan het gedrag geen groene vlag krijgen. Dan krijgt het gedrag een gele, een rode of een zwarte vlag. Gedrag dat licht over de grens is wegens bijvoorbeeld onduidelijke toestemming of omdat het over opmerkingen gaat, krijgt een gele vlag. Als er verschillende criteria duidelijk niet oké zijn, zoals bijvoorbeeld ongevraagde intieme aanrakingen of dreigementen, krijgt het gedrag een rode vlag. Heel ernstig grensoverschrijdend gedrag, zoals feiten met gebruik van geweld of ongewenste penetratie (verkrachting), krijgt een zwarte vlag.

Naast de 6 criteria zijn er nog een aantal factoren die het gedrag ernstiger kunnen maken of andersom net verzachtend kunnen werken, zoals de intensiteit of mate van intimiteit, de intentie van de persoon die het gedrag stelt en de frequentie van het gedrag.

Het Vlaggensysteem maakt gebruik van situatietekeningen om het thema en de criteria te bespreken en in te oefenen. Op de website van Sensoa vindt u enkele voorbeelden. In het Vlaggensysteem voor volwassenen zijn er 50 voorbeelden opgenomen.

Wat kan het Vlaggensysteem voor u betekenen?

Het Vlaggensysteem kan helpen om gedrag bespreekbaar te maken, correct in te schatten en er goed op te reageren. Het kan helpen om zelf niet over de grens van anderen te gaan of om situaties te herkennen waarin over uw grenzen gegaan wordt. En het Vlaggensysteem kan ook helpen om meer fijne ervaringen op te doen.

Meer weten?

www.vlaggensysteem.be

Lees alle nieuwsberichten