Slechts één teller op uw budgetlijn in mijnvaph.be

Vanaf 1 juni 2018 ziet u slechts één teller op uw budgetlijn van uw persoonsvolgend budget in mijnvaph.be: uw netto zorggebonden budget.

De percentagebalk met de budgetlijn biedt een duidelijk overzicht van wat u al besteed hebt, welke bedragen in verwerking zijn en wat u nog kunt besteden.

percentagebalk budgetlijn pvb in mijnvaph.be

Door de cursor over de percentagebalk te bewegen, ziet u de effectieve bedragen: het uitbetaalde bedrag inclusief beheerskosten en uw beschikbare saldo exclusief beheerskosten.

Onder de percentagebalk kunt u ook uw nog beschikbare saldo raadplegen.

Let op: het nog beschikbare saldo is het netto zorggebonden budget. Als u volledig besteedt bij een persoon of organisatie die niet door het VAPH vergund is (een individuele begeleider, gezinszorg ...), dan komen er nog beheerskosten bij. Dat is een compensatie voor het administratieve beheer van uw budget.

Bijvoorbeeld, onder de percentagebalk ziet u de volgende zin:

Uw resterend beschikbaar budget bedraagt: 30.000 euro

Dat is uw netto zorggebonden budget. Als u uw budget volledig besteedt bij een niet-vergunde zorgaanbieder, dan hebt u nog 33.582 euro (30.000 euro + beheerskosten) om te besteden.