Sluit uw budget van 2017 correct af

In januari 2017 schakelden meer dan 23.000 personen met een handicap automatisch over op een persoonsvolgend budget. De meeste van hen behielden hun ondersteuning en hebben sindsdien een voucherovereenkomst met een vergunde zorgaanbieder. Enkele onder hen onderhandelden al over hun contract, waarbij ze een deel van hun budget in cash willen besteden. Wie vroeger een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden budget had, betaalt voornamelijk in cash.
Voor alle budgethouders nadert het einde van het jaar en de afsluiting van het budget. Wat betekent dat concreet? En wat moeten ze doen aan het begin van het nieuwe jaar?

  • Een overeenkomst in voucher: Besteedt u uw budget volledig in voucher? Dan is de situatie vrij eenvoudig. Uw vergunde zorgaanbieder registreert de overeenkomst die u met hem sloot. De waarde van de overeenkomst wordt automatisch afgeboekt van uw budget. Hebt u een contract voor onbepaalde duur, dan hoeft u begin volgend jaar geen actie te ondernemen. Tekende u een contract voor één jaar, dan moet u opnieuw onderhandelen en een overeenkomst sluiten met een vergunde zorgaanbieder.
  • Een overeenkomst in cash: Besteedt u uw budget in cash? Dan hebt u een terugvorderbaar voorschot gekregen. Daardoor hoeft u geen facturen voor te schieten met eigen middelen. Nadat u de kosten hebt ingediend, betaalt het VAPH die terug. Bewijzen bewaart u thuis, zodat u ze kunt voorleggen bij controle. U kunt kosten indienen tot uw volledige jaarbudget is opgebruikt. Na de terugbetaling van alle kosten beschikt u opnieuw over het volledige voorschot. Overschrijdingen van uw budget mag u niet betalen met het voorschot, die zijn voor eigen rekening. De laatste kosten van 2017 moeten ingediend zijn tegen 1 maart 2018. Uitzonderingen zijn toegestaan, als u ze grondig kunt motiveren. Neem daarvoor contact op met het team Budgetbesteding van het VAPH.

Opstart 2018: Of u nu uw budget in voucher of in cash besteedt, vanaf januari 2018 ziet u een nieuwe budgetlijn in uw dossier in mijnvaph.be. Die bestaat uit drie tellers, die in het begin samen het maximum besteedbare budget vormen. Als uw vergunde zorgaanbieder een voucherovereenkomst registreert of als u kosten indient (cash), dan gaan die tellers naar beneden.

Specifieke situaties

Uw budget van 2017 was niet volledig opgebruikt? Het budget dat u in 2017 niet hebt gebruikt, kunt u niet overdragen naar 2018. Uw budgethoogte blijft wel behouden. Een bijstandsorganisatie kan u helpen om uw ondersteuning zo optimaal mogelijk te organiseren. Voor de bestedingsregels kunt u ook terecht op onze website.

Uw budget van 2017 is overschreden? Kosten die u maakte en die uw budget overschrijden, moet u met eigen middelen betalen. U kunt het terugvorderbaar voorschot daarvoor niet gebruiken.

Meer info over de afsluiting van uw budget op het einde van het jaar of over de opstart in 2018 van uw budget? Dan kunt u het team Budgetbesteding van het VAPH contacteren.

  • online: via www.vaph.be/contacteer-ons
  • telefonisch: op het nummer 02 249 30 00
    Het team is bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag en tijdens de maanden juli en augustus is dat tot 16.00 uur.
  • via e-mail: budgetbesteding@vaph.be