Sluit uw budget van 2018 correct af

Beschikte u in 2018 over een persoonsvolgend budget of een persoonlijke-assistentiebudget? Dan is het belangrijk om in december even stil te staan bij de besteding van uw budget in 2018. Hoeveel kunt u nog besteden, wat moet u doen als u te veel besteed hebt en tot wanneer kunt u kosten indienen?

De beste manier om de besteding van uw persoonsvolgend budget of persoonlijke-assistentiebudget op te volgen is via het e-loket mijnvaph.be.

Hoeveel kunt u in 2018 nog besteden?

De teller in het e-loket mijnvaph.be geeft weer wat u kunt besteden.

 • Hebt u een persoonsvolgend budget?
  • Surf naar mijnvaph.be.
  • Kies de rubriek Persoonsvolgend budget.
  • Klik op Budgetlijnen.
 • Hebt u een persoonlijke-assistentiebudget?
  • Surf naar mijnvaph.be.
  • Kies de rubriek Ondersteuning.
  • Klik op PAB.
  • Klik vervolgens op PAB jaarbudget 2018.

Hebt u uw budget overschreden?

Dan hebt u van het VAPH een brief ontvangen.

Het is belangrijk dat u het bedrag van de overschrijding van het jaarbudget aanzuivert. U krijgt goedgekeurde kosten terugbetaald tot uw volledige jaarbudget opgebruikt is. Als u uw jaarbudget overschrijdt, dan moet u uw kosten met eigen middelen betalen.

U kunt uw terugvorderbaar voorschot (PVB) of werkkapitaal (PAB) daarvoor niet gebruiken. Dat ontving u bij de opstart van uw budget zodat u facturen niet met eigen middelen hoeft voor te schieten. Als uw persoonsvolgend budget of persoonlijke-assistentiebudget wordt stopgezet, dan moet u het terugvorderbaar voorschot of werkkapitaal terugbetalen aan het VAPH.

Tegen wanneer moet u uw kosten voor 2018 indienen?

De deadline om de kosten voor 2018 voor uw persoonsvolgend budget of persoonlijke-assistentiebudget in te dienen, is 1 maart 2019.

Als u uw kostenstaten indient via het e-loket mijnvaph.be, dan verloopt de verwerking sneller en krijgt u uw kosten sneller terugbetaald. Nadat u uw kosten hebt ingediend, betaalt het VAPH u die binnen de 30 dagen na de de aanvraag- of indieningsdatum terug. (In de versie van dit artikel die op 20 december 2018 in de VAPH-nieuwsbrief verscheen, stond verkeerdelijk ‘binnen de 30 dagen na de goedkeuring’.)

Als u uw kostenstaten later wilt indienen en als u dat met een gegronde reden kunt motiveren, dan kan het VAPH u een uitzondering op de deadline toestaan. Bezorg uw motivatie daarvoor aan het team Budgetbesteding van het VAPH.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met het team Budgetbesteding van het VAPH op het nummer 02 225 85 26 of via het e-mailadres budgetbesteding@vaph.be.

 • Het team is iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur (op vrijdag tot 16 uur).
 • Het team is niet bereikbaar van 25 december 2018 tot en met 2 januari 2019. Dan zijn de kantoren van het VAPH gesloten.

Lees meer over de besteding van uw persoonsvolgend budget

Lees meer over de besteding van uw persoonlijke-assistentiebudget