Sluit uw budget van 2018 correct af

Beschikte u in 2018 over een persoonsvolgend budget of een persoonlijke-assistentiebudget? Dan is het belangrijk om in december even stil te staan bij de besteding van uw budget in 2018. Hoeveel kunt u nog besteden, wat moet u doen als u te veel besteed hebt en tot wanneer kunt u kosten indienen?

De beste manier om de besteding van uw persoonsvolgend budget of persoonlijke-assistentiebudget op te volgen is via het e-loket mijnvaph.be.

Hoeveel kunt u in 2018 nog besteden?

De teller in het e-loket mijnvaph.be geeft weer wat u kunt besteden.

 • Hebt u een persoonsvolgend budget?
  • Surf naar mijnvaph.be.
  • Kies de rubriek Persoonsvolgend budget.
  • Klik op Budgetlijnen.
 • Hebt u een persoonlijke-assistentiebudget?
  • Surf naar mijnvaph.be.
  • Kies de rubriek Ondersteuning.
  • Klik op PAB.
  • Klik vervolgens op PAB jaarbudget 2018.

Hebt u uw budget overschreden?

Dan hebt u van het VAPH een brief ontvangen.

Het is belangrijk dat u het bedrag van de overschrijding van het jaarbudget aanzuivert. U krijgt goedgekeurde kosten terugbetaald tot uw volledige jaarbudget opgebruikt is. Als u uw jaarbudget overschrijdt, dan moet u uw kosten met eigen middelen betalen.

U kunt uw terugvorderbaar voorschot (PVB) of werkkapitaal (PAB) daarvoor niet gebruiken. Dat ontving u bij de opstart van uw budget zodat u facturen niet met eigen middelen hoeft voor te schieten. Als uw persoonsvolgend budget of persoonlijke-assistentiebudget wordt stopgezet, dan moet u het terugvorderbaar voorschot of werkkapitaal terugbetalen aan het VAPH.

Tegen wanneer moet u uw kosten voor 2018 indienen?

De deadline om de kosten voor 2018 voor uw persoonsvolgend budget of persoonlijke-assistentiebudget in te dienen, is 1 maart 2019.

Als u uw kostenstaten indient via het e-loket mijnvaph.be, dan verloopt de verwerking sneller en krijgt u uw kosten sneller terugbetaald. Nadat u uw kosten hebt ingediend, betaalt het VAPH u die binnen de 30 dagen na de de aanvraag- of indieningsdatum terug. (In de versie van dit artikel die op 20 december 2018 in de VAPH-nieuwsbrief verscheen, stond verkeerdelijk ‘binnen de 30 dagen na de goedkeuring’.)

Als u uw kostenstaten later wilt indienen en als u dat met een gegronde reden kunt motiveren, dan kan het VAPH u een uitzondering op de deadline toestaan. Bezorg uw motivatie daarvoor aan het team Budgetbesteding van het VAPH.

Hebt u nog vragen?

Dan kunt u het team Budgetbesteding van het VAPH contacteren.

 • online: via www.vaph.be/contacteer-ons
 • telefonisch: op het nummer 02 249 30 00
  Het team is bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag en tijdens de maanden juli en augustus is dat tot 16.00 uur. Het team is niet bereikbaar van 25 december 2018 tot en met 2 januari 2019. Dan zijn de kantoren van het VAPH gesloten.
 • via e-mail: budgetbesteding@vaph.be

Lees meer over de besteding van uw persoonsvolgend budget

Lees meer over de besteding van uw persoonlijke-assistentiebudget