Sluit uw budget van 2019 correct af

Eind 2019 komt in zicht. Het is daarom belangrijk om even stil te staan bij de besteding van uw persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget in 2019. Hoeveel kunt u nog besteden, wat moet u doen als u te veel besteed hebt en tot wanneer kunt u kosten indienen?

De beste manier om uw budgetbesteding op te volgen is via het e-loket www.mijnvaph.be.

Hoeveel kunt u in 2019 nog besteden?

De budgetlijn in het e-loket mijnvaph.be geeft weer wat u nog kunt besteden:

  • Surf naar mijnvaph.be.
  • Klik op Persoonsvolgend budget of op Persoonlijke-assistentiebudget.
  • Klik op Overzicht.

Hebt u uw budget overschreden? 

Dan hebt u van het VAPH een brief ontvangen.

U krijgt goedgekeurde kosten voor uw besteding in cash terugbetaald tot uw volledige jaarbudget opgebruikt is. Kosten boven uw jaarbudget moet u ook registreren, zodat u een volledig zicht hebt op uw totale besteding.

Als u uw jaarbudget overschrijdt, is het belangrijk dat u het bedrag van de overschrijding aanzuivert. U moet dan geld van uw eigen rekening overschrijven naar uw PAB- of PVB-rekening. Zo kunt in het nieuwe budgetjaar opnieuw met een volledig werkkapitaal of terugvorderbaar voorschot van start gaan.

Dat terugvorderbaar voorschot of werkkapitaal kreeg u zodat u uw facturen niet met eigen middelen hoeft voor te schieten. Als uw persoonsvolgend budget of persoonlijke- assistentiebudget wordt stopgezet, dan moet u het terugvorderbaar voorschot of werkkapitaal terugbetalen aan het VAPH.

Tegen wanneer moet u uw kosten indienen?

De deadline om de kosten voor 2019 voor uw persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget in te dienen is 1 maart 2020.

Wat als u de deadline niet haalt?

Uitzonderlijk kan tot maximaal 2 jaar uitstel verleend worden als u dat goed motiveert. Voor 2019 is dat uiterlijk tot 1 maart 2022. Bezorg uw motivatie aan het team Budgetbesteding van het VAPH. Dat kan via het e-loket mijnvaph.be of via het kostenstaatformulier.

Let op: alleen een geldige reden met een bewijsstuk wordt in overweging genomen.

Hoe betaalt het VAPH u de kosten terug?

Nadat u kosten hebt ingediend, betaalt het VAPH u die binnen de 30 dagen na de aanvraag- of indieningsdatum terug. Als u uw kosten indient via het e-loket mijnvaph.be, dan verloopt de administratie sneller en krijgt u uw kosten sneller terugbetaald.

Ook creditnota’s moet u indienen bij het VAPH. Als u kosten invoert, dan hebt u onder ‘boekingstype’ de keuze tussen een creditnota of kosten. Bij creditnota’s gaat het om situaties waarin u zelf een terugbetaling hebt gekregen. Het gaat dus in principe over bedragen in uw voordeel, die teruggestort zijn op uw PAB- of PVB-rekening.

Wanneer start u met de budgetlijn van 2020?

Vanaf december 2019 zal de budgetlijn 2020 zichtbaar zijn in mijnvaph.be via het tabblad ‘archief’.

Vanaf 1 januari 2020 zal de budgetlijn van 2020 zichtbaar zijn op de startpagina van mijnvaph.be. De budgetlijn 2019 is vanaf dan terug te vinden in het archief.

U registreert de kosten op het budgetjaar waarop ze betrekking hebben.
Bijvoorbeeld: U betaalt een arbeidsongevallenverzekering voor het jaar 2020 op 15 december 2019. Dat zijn kosten voor het budgetjaar 2020.

Als u de kosten registreert in mijnvaph.be, dan zal het systeem volgens de periode van de kosten, de kosten registreren op de correcte budgetlijn.

Lees meer over de besteding van een persoonsvolgend budget

Lees meer over de besteding van een persoonlijke-assistentiebudget