Sluiting van de scholen en begeleidende maatregelen om de gevolgen voor de MFC's te beperken

Het Overlegcomité van vrijdag 3 december besliste om voor de leerlingen van het basisonderwijs de lessen op te schorten vanaf 18 december tot de kerstvakantie. Aan de ouders wordt gevraagd om in die week de kinderen thuis op te vangen om de viruscirculatie te verminderen. 

Noodopvang zal voorzien worden voor die kinderen waarvan de ouders onmogelijk zelf opvang kunnen voorzien. Om een idee te krijgen van hoeveel leerlingen van de school van die noodopvang gebruik zullen maken, zullen de scholen een bevraging rondsturen. Die bevraging wordt op heel korte termijn opgestart. 

Lees de mededeling aan gebruikers van multifunctionele centra van 10 december 2021

Lees meer over de coronamaatregelen

Lees alle nieuwsberichten