Stand van zaken met betrekking tot verplichte vaccinatie

De federale regering heeft beslist dat zorgpersoneel zich verplicht moet laten vaccineren tegen COVID-19 ten laatste tegen 1 april 2022. We merken dat daarover enige onduidelijkheid heerst over wat dat betekent voor het personeel dat tewerkgesteld is in de VAPH-sector. De federale wetgeving daarrond is nog in voorbereiding, maar bij deze willen we toch al meegeven wat de huidige stand van zaken is. 

De wettelijke basis van de verplichte vaccinatie zou worden opgehangen aan de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 over de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Dat wil zeggen dat enkel de personen die onder die specifieke gezondheidszorgberoepen vallen, verplicht gevaccineerd zouden moeten worden. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt of die beroepsbeoefenaar zijn beroep zelfstandig uitoefent of tewerkgesteld is binnen een zorginstelling. Beroepen die niet gevat zijn door die wetgeving (bv. opvoeders), zouden daardoor niet onder de verplichte vaccinatie vallen.

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft in de commissie Gezondheid van de Kamer meegedeeld dat hij wacht op het advies van de Raad van State.

Zoals eerder vermeld, is het wettelijk kader op federaal niveau nog niet rond. Bovenstaande is de stand van zaken zoals momenteel gekend. Het valt niet uit te sluiten dat daaraan nog bijgestuurd wordt.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen