Stand van zaken vaccinatiestrategie in de VAPH-sector

Vlaanderen is gestart met de eerste fase van de vaccinatiestrategie tegen COVID-19, in eerste instantie in de woonzorgcentra. Momenteel zijn de voorbereidingen voor de andere collectieve zorgvoorzieningen volop bezig. De beslissingen over de vaccinatiestrategie worden genomen door de Interministeriële Conferentie, na advies van de Taskforce vaccinatie. Het VAPH maakt deel uit van een intersectorale projectgroep rond vaccinatie waar de praktische uitrol van de vaccinatiestrategie wordt uitgewerkt. 

Op www.vaph.be vindt u de meest recente informatie.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen