Stopzetting VAPH-meldpunt

Het VAPH-meldpunt, een proefproject dat liep sinds september 2019, is op 1 februari 2021 stopgezet.

Via het meldpunt konden knelpunten of problemen in de sector gemeld worden aan het VAPH.

Uiteraard kunt u na de stopzetting van dit meldpunt nog steeds contact opnemen met het VAPH als u een vraag wilt stellen of een klacht wilt indienen.

Een vraag stellen aan het VAPH

Een klacht indienen bij het VAPH