SWVG-symposium 2020

Op vrijdag 20 november organiseert het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG) het symposium Jeugdhulp in Vlaanderen: Op het kruispunt tussen onderzoek, praktijk en beleid.

Het symposium is een beleidssymposium waarin het SWVG-onderzoek over integrale jeugdhulp gepositioneerd wordt in de driehoek onderzoek – beleid – praktijk. De aanbevelingen voor de voorzieningen en de Vlaamse overheid die resulteren uit het SWVG-onderzoek, komen uitgebreid aan bod. Deze studies zijn geen eindpunt, maar een beginpunt voor de dynamieken van de toekomst. Daarom wordt tijdens het symposium graag in interactie gegaan met sleutelfiguren uit de jeugdhulp. 

Het symposium richt zich zowel tot de Vlaamse overheid als tot directieleden en beleidsmedewerkers van voorzieningen, koepelorganisaties, vertegenwoordigers van kinderen, jongeren en hun context.

Het programma vindt u op https://www.flexmail.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_31505_documents/SWVG2020/SWVG_symposium_2020_Informatieprogramma.pdf

Registreren kan via
https://www.kuleuven.be/register/en/swvg-studiedag-2020/step1 

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen