Tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen gewijzigd sinds 1 oktober

Sinds 1 oktober is de lijst met tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen van het VAPH (de refertelijst) aangepast. De belangrijkste aanpassingen lichten we graag even toe.

Tablet met uitgebreide communicatiesoftware als alternatief voor dynamisch communicatietoestel

Door de evolutie van de technologie en de toepassing van universal design bieden een aantal courante producten soms een gedeeltelijke of volledige oplossing voor bepaalde problemen die personen met een handicap ervaren. Zo kan een tablet met de juiste software soms een oplossing bieden voor communicatieproblemen. Daarvoor werd al eerder een tegemoetkoming voorzien in de refertelijst. Nieuw is dat personen die een tablet met uitgebreide communicatiesoftware gebruiken als alternatief voor een basis dynamisch communicatietoestel, daarvoor vanaf nu dezelfde vergoeding als voor een basis dynamisch communicatietoestel kunnen aanvragen. Dat is een hogere vergoeding die ervoor zorgt dat die tablets onmiddellijk gepast vergoed kunnen worden.

Herstellingen van omgevingsbedieningapparatuur

Een andere belangrijke verandering is dat er vanaf nu in de refertelijst een tegemoetkoming voorzien wordt voor de herstelling van omgevingsbedieningsapparatuur. Dat maakt dat de vergoeding van die kosten niet langer via de bijzondere bijstandscommissie moet worden gevraagd. Als u al omgevingsbediening gebruikt omwille van uw handicap, dan kunt u deze nieuwe tegemoetkoming aanvragen met een vereenvoudigde aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen. U hoeft dan geen multidisciplinair team meer in te schakelen bij uw aanvraag. Personen die vanaf 1 oktober een aanvraag voor omgevingsbediening indienen, zullen de tegemoetkoming voor herstellingen automatisch toegekend krijgen bij een goedkeuring voor de omgevingsbedieningsapparatuur.

Autoaanpassingen

Er is ook een aanzienlijke uitbreiding en verduidelijking in de refertelijst van de aanpassingen aan de auto. Afhankelijk van de beperkingen die iemand ondervindt, zijn er namelijk verschillende zeer uiteenlopende oplossingen mogelijk. Een aantal van die mogelijke oplossingen waren tot nu toe nog niet opgenomen in de refertelijst. Door 16 nieuwe autoaanpassingen aan de refertelijst toe te voegen, moeten aanvragen voor die aanpassingen sinds 1 oktober veel minder vaak aan de bijzondere bijstandscommissie voorgelegd worden. Dat betekent dat het VAPH voor heel wat autoaanpassingen nu sneller een gepaste vergoeding zal kunnen toekennen. 

Naast een uitbreiding werd er bij een aantal bestaande autoaanpassingen ook een verduidelijking toegevoegd. Zo kan het VAPH geen tegemoetkoming voor een automatische of semi-automatische transmissie meer betalen als de wagen alleen met een automatische transmissie wordt verkocht en er dus geen versie met handschakeling door de fabrikant wordt aangeboden op de markt. Dat komt omdat het VAPH alleen de meerkosten van een hulpmiddel of aanpassing kan vergoeden. 

Aangepaste kledij voor personen met ernstige gedragsstoornis

Tot slot werd de refertetermijn van de referterubriek voor aangepaste kledij voor een persoon met een ernstige gedragsstoornis verkort, van 5 jaar naar 2 jaar. Het is immers gebleken dat de scheur- en smeerpakken door het intensieve gebruik vaak eerder vervangen moeten worden. Voor personen waarbij die 2 jaar niet volstaat, is een snellere hernieuwing van de kledij uiteraard ook altijd mogelijk.

Naar de refertelijst

Lees meer over hulpmiddelen en aanpassingen

Lees alle nieuwsberichten