Timing nieuw ZZI en nieuwe budgetbepaling

Het VAPH heeft ervoor gekozen om de opstartdatum van het vernieuwde ZZI en de nieuwe budgetbepaling gelijk te houden. Dat wil zeggen dat de datum van 1 februari voor de nieuwe budgetbepaling en de datum van 1 maart voor het vernieuwde ZZI achteruit geschoven worden naar 17 maart. Vanaf die datum zal zowel de budgetbepaling als het vernieuwde ZZI (met inbegrip van de nieuwe B- en P-waarden) definitief in gebruik genomen worden. 

Wie voor 17 maart 2020 een volledige en correcte aanvraag (correct ondersteuningsplan persoonsvolgend budget + alle noodzakelijke modules  van het multidisciplinair team) heeft ingediend, zal nog door de oude budgetbepaling gecapteerd worden. Alle andere situaties zullen door de nieuwe budgetbepaling worden behandeld. 

→  'Oude' ZZI's opgemaakt én verstuurd naar het VAPH vóór 17 maart 2020 (om 00.00 uur) worden behandeld. 'Oude' ZZI's die niet op tijd werden opgestuurd, worden op 17 maart verwijderd uit Helios. Het zal vanaf dan noodzakelijk zijn om de aanvraag te vervolledigen met een vernieuwd ZZI, gelieve daarmee rekening te houden (er wordt ook een infonota verstuurd). 

→  Inschalers kunnen wel al vroeger starten met het afnemen van het nieuwe ZZI. De nieuwe ZZI’s kunnen echter pas vanaf 17 maart 2020 ingediend worden. Op die manier kunnen inschalers zelf inschatten wanneer ze hun modules zullen indienen (voor 17 maart of na 17 maart) en op basis daarvan kiezen welke versie zij afnemen.

We verduidelijken dat aan de hand van twee voorbeelden: 

  • Voor persoon X wordt op 3 maart een ‘oud’ ZZI ingediend. Aangezien het oude ZZI enkel gekoppeld is aan de oude budgetbepaling, moeten de andere modules vóór 17 maart ingediend worden. Als toch niet alle modules voor 17 maart ingediend worden, zal er gevraagd worden om een nieuw ZZI af te nemen.
  • Voor persoon Y werd een afspraak gemaakt om een ZZI af te nemen op 3 maart. Module C is al klaar, maar module A zal niet voor 17 maart ingediend kunnen worden. In dat geval is het best om al een nieuw ZZI af te nemen. Module C kan al ingediend worden voor 17 maart. Het ZZI kan pas op 17 maart ingediend worden.

Deze regeling is onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering en publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Hebt u vragen? Dan kunt u die stellen via indicatiestelling@vaph.be.

Lees alle nieuwsberichten