Toegankelijke info van de overheid over corona: in VGT, eenvoudig Nederlands en andere talen - update

Veel info over het coronavirus is nu ook beschikbaar in eenvoudig Nederlands, in Vlaamse Gebarentaal of in andere talen, en in de vorm van audio, video en posters. Zo is de informatie ook toegankelijk voor personen met een handicap die daar nood aan hebben en voor personen die laaggeletterd of anderstalig zijn.

Toegankelijke informatie over het coronavirus staat gebundeld op drie websites:

Webpagina van het federale crisiscentrum

Informatie in meerdere talen, in Vlaamse Gebarentaal en in duidelijk Nederlands; audio in meerdere talen

Webpagina van het Agentschap Integratie en Inburgering

Informatie in meerdere talen en in duidelijk Nederlands; audio en video in meerdere talen; affiches voor handelszaken

Webpagina van Wablieft

Informatie in duidelijk Nederlands; video en beeldmateriaal in duidelijk Nederlands

De materialen zijn ook nuttig voor overheden, zorgprofessionals, sociale organisaties …: voor iedereen die als intermediair met een divers doelpubliek in contact komt.

De informatie op deze drie webpagina’s wordt nagekeken door het federale crisiscentrum. De vertalingen gebeurden door gecertificeerde vertalers. De websites worden regelmatig geüpdatet, bijvoorbeeld wanneer de federale regering nieuwe maatregelen aankondigt. De toegankelijke informatie updaten bij nieuwe maatregelen, duurt echter enkele dagen: check dus steeds de websites voor de laatste versie van de informatie.

De komende dagen worden nog verwacht:

  • Extra video's en beeldmateriaal gericht op laaggeletterden
  • Informatie over omgaan met stress
  • Instructies over het wassen van kleren en beddengoed - voor zieke personen
  • Een update van de informatie naar aanleiding van eventuele nieuwe maatregelen

De toegankelijke informatie is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen heel wat partners: het federale crisiscentrum NCCN, Wablieft en de sociale tolk- en vertaaldiensten van het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas Antwerpen, IN-Gent, SetisWallon en SetisBruxelles.

Er zijn daarnaast nog heel wat andere initiatieven met toegankelijke informatie voor een divers doelpubliek: de Vlaamse overheid kan niet garanderen dat die informatie accuraat en up-to-date is.

In Vlaanderen nemen heel wat beleidsdomeinen tot slot zelf initiatief om hun belangrijke informatie toegankelijk te maken: hou de websites van de entiteiten zeker in de gaten.

Lees alle nieuwsberichten