Toegekende doelgroepen raadplegen in Mijn VAPH

De doelgroepen voor module D die al toegekend zijn in het verleden door het VAPH, kunnen teruggevonden worden onder ‘profiel’ in het e-loket mijnvaph.be. Op die manier kan het MDT ook nagaan of er nog een motivatie moet gegeven worden voor de gekozen doelgroep of niet. Als er een nieuwe doelgroep wordt aangeduid die niet overeenkomt met een eerder toegekende functiebeperking of interventieniveau, dan moet de motivatie voor die doelgroep toegevoegd worden in het globaal beeld (dat is een reeds geldende richtlijn).

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen