Toezicht op correcte en voldoende besteding PVB

Het VAPH voert steekproefcontroles uit op de besteding van de persoonsvolgende budgetten. We doen dat om tijdig feedback te kunnen geven over de correcte toepassing van de bestedingsregels van het persoonsvolgend budget. We kijken ook na of de budgetten voldoende besteed worden.

U moet elke uitgave van uw persoonsvolgend budget kunnen bewijzen. Daarom moet u alle originele bewijsstukken gedurende zeven jaar bewaren. Als u een brief ontvangt voor een controle, dan vragen wij u in die brief om de nodige bewijsstukken te bezorgen aan het team Budgetbesteding van het VAPH (actuele overeenkomsten, rekeninguittreksels en alle bewijsstukken van een bepaalde periode). Ook Zorginspectie kan u die bewijsstukken vragen.

U kunt de gevraagde bewijsstukken opladen via het digitale loket mijnvaph.be. Hoe u dat kunt doen, vindt u in de handleiding van mijnvaph.be.

Wanneer uw dossier gecontroleerd is, ontvangt u een brief met de conclusies van de controle.

Lees meer over de besteding van het PVB