Toolbox To be or not to be: persoonlijke assistent van een familielid?

Met het verkrijgen van een persoonsvolgend budget (PVB) of persoonlijke-assistentiebudget (PAB) komen er heel wat vragen en mogelijkheden naar boven, in de eerste plaats voor de persoon met een handicap. Daarnaast krijgt u wellicht ook vragen van ouders, partner, broers en zussen die overwegen om zelf persoonlijk assistent of individuele begeleider te worden of die job al opgenomen hebben.

Het is een bijzondere loopbaankeuze. Op basis van de vragen en ervaringen van familieleden werd een toolbox ontwikkeld die hen ondersteunt om op een doordachte manier te beslissen.

Op www.datisdevraag.be vindt u 20 tools die hen vanuit verschillende invalshoeken laten kijken. 

  • Wat is er belangrijk in de ondersteuning van uw familielid en welke rol neemt u daar zelf in op? 
  • Doet u dat als onbetaalde mantelzorger, als vrijwilliger met een vergoeding uit het budget, als uitzendkracht of als persoonlijke assistent of individuele begeleider met een rechtstreekse overeenkomst met de budgethouder? En hoe zit dat dan financieel? Is er opbouw van pensioenrechten?
  • Hoe ziet uw draaglast en draagkracht er nu uit en wat betekent dat voor uw loopbaanbeslissing?
  • Wat zijn uw motieven om wel of niet voor de job van persoonlijke assistent of individuele begeleider te kiezen?
  • Welke keuzes hebben anderen gemaakt en hoe loopt het bij hen?

Dat is nog maar een greep uit de vragen die aan bod komen.

Elke tool start met een prikkel: een filmpje, een tekening, een getuigenis ... En dan wordt men met een opdracht uitgenodigd om erover na te denken en er eigen invulling aan te geven. 

U kunt de tools gebruiken in uw begeleiding van gezinnen of mensen aanmoedigen om er zelf mee aan de slag te gaan. Een aantal tools kunnen ook helpend zijn als er nog geen budget beschikbaar is.

Op donderdag 29 april en dinsdag 11 mei zijn er digitale infosessies waarin u in een uurtje kunt kennismaken met de toolbox. De infosessie is gratis, maar u moet zich wel inschrijven via de Magenta-website.

Www.datisdevraag.be is een project van KU Leuven-Magenta, VAPH en VDAB, gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds. Met dank aan de meer dan 150 mensen die meewerkten aan de ontwikkeling.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen