Uitbreidingsbeleid 2020: extra middelen voor personen met een handicap

Op 17 juli 2020 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed waardoor jaarlijks 40 miljoen euro extra in de begroting van het VAPH zal opgenomen worden. 

De middelen voor 2020 zullen voor het grootste gedeelte gebruikt worden om meer meerderjarigen met een handicap een persoonsvolgend budget te geven. Daarvoor wordt 32,8 miljoen euro extra voorzien. In 2020 zullen met die middelen en de middelen die vrijkomen door uitstroom, ongeveer 2000 mensen die behoren tot de automatische-toekenningsgroepen (noodsituatie, spoedprocedure voor snel degeneratieve aandoeningen, persoonsvolgend budget na jeugdhulp ...), een budget of een verhoging van hun budget krijgen. Ook zullen ongeveer 590 mensen die wachten op een budget in een prioriteitengroep, een budget krijgen. Voor de meest dringende groep, prioriteitengroep 1, wordt 85 % van dat budget voorzien, voor prioriteitengroep 2 gaat het om 10 % en voor prioriteitengroep 3 om 5 %. 

Daarnaast wordt 1,3 miljoen euro voorzien om 16 bijkomende plaatsen te financieren in een multifunctioneel centrum in de provincie Antwerpen voor jongeren met complexe ondersteuningsnoden die dringend nood hebben aan ondersteuning. 

Vanuit de multifunctionele centra  stromen ongeveer 430 mensen door naar de meerderjarigenzorg. Daardoor kunnen de multifunctionele centra nieuwe opnames realiseren. 

Voor kinderen en jongeren die wachten op een persoonlijke-assistentiebudget (PAB), wordt 5,8 miljoen euro extra voorzien. Doordat er ook jongeren met een persoonlijke-assistentiebudget doorstromen naar meerderjarigenondersteuning, kunnen in totaal voor iets meer dan 9 miljoen euro bijkomende persoonlijke-assistentiebudgetten toegekend  worden. Daardoor zullen ongeveer 280 kinderen en jongeren een persoonlijke-assistentiebudget krijgen. 

Ook de komende jaren voorziet het regeerakkoord bijkomende middelen voor de ondersteuning van personen met een handicap. Het gaat in totaal om 300 miljoen euro tot en met 2024. 

Lees alle nieuwsberichten