Uitnodiging studienamiddag bewindvoering: nood aan samenspel tussen hulpverlening en justitie

SAM, steunpunt Mens en Samenleving voerde in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van alle betrokkenen bij een onbekwaamverklaring. De resultaten en de beleidsaanbevelingen van dat onderzoek worden voorgesteld op een slotevenement op donderdag 21 maart, om 13.30 uur, in het Herman Teirlinckgebouw te Brussel.

Het inschrijvingsformulier en alle praktische en inhoudelijke informatie vindt u via Kennisplein.be.