UNIC: naar gebruikersgerichte financieringsmodellen voor chronische zorg

Het VAPH neemt de komende jaren deel aan het Europees onderzoeksproject UNIC. Het UNIC-project wil een reeks vernieuwende instrumenten ontwikkelen, uittesten en evalueren om overheden te ondersteunen bij de invoering van een gebruikersgericht financieringsmodel. 

logo UNIC met baseline 'Towards user-centred funding models for long term care'

Het project kadert binnen de ontwikkeling van persoonsvolgende financieringssystemen in verschillende Europese landen. Die persoonsvolgende financieringssystemen willen via vraaggestuurde zorg en ondersteuning de kwaliteit van het leven van personen met chronische zorgnoden verbeteren en inclusie en zelfregie bevorderen. In Vlaanderen wordt zo’n persoonsvolgend systeem al toegepast in de sector voor personen met een handicap.

De instrumenten zullen in Vlaanderen 12 maanden lang getest worden door het VAPH. Vervolgens zullen ze omgezet worden naar de Oostenrijkse, Tsjechische, Finse en Spaanse context.

Er zullen drie instrumenten ontwikkeld en getest worden:

  • een instrument om de kwaliteit van de dienstverlening aan personen met een handicap te garanderen, waarbij aandacht gaat naar kwaliteit van leven
  • een instrument voor professionele zorgverleners om een gebruikersgerichte dienstverlening te bieden
  • een instrument voor de overheid om te verzekeren dat het systeem nageleefd wordt

Het project zit momenteel nog in de opstartfase. In de volgende fases zal de rol van het VAPH meer uitgesproken worden. U zult de kans krijgen om mee te werken aan het uittesten van de instrumenten. U zult daartoe opgeroepen worden via een volgende nieuwsbrief.

Het project wordt aangestuurd door het EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities), is gestart op 1 oktober 2020 en loopt 3 jaar. Het UNIC-project ontvangt financiering van het Europees Programma voor Werkgelegenheid en Sociale Innovatie EaSI (2014-2020).

logo vlag EU

De gedetailleerde doelstellingen van het project en de verschillende partners van het project vindt u op de website van het VAPH

Lees alle nieuwsberichten