Update infonota INF/21/116 - COVID-19: Opschorting van de lessen in het kleuteronderwijs en lager onderwijs: compenserende maatregelen voor schoolopvang

U werd al ingelicht dat de Vlaamse Regering een reeks van budgettaire ondersteuningsmaatregelen nam voor multifunctionele centra die mee moeten voorzien in noodopvang van kinderen die niet naar school kunnen wegens COVID-19-maatregelen en waarvan de ouders zelf niet kunnen instaan voor de opvang.

Deze update verduidelijkt dat die ondersteuningsmaatregelen enkel van toepassing zijn voor kinderen die naar school gaan in het kleuter- en lager onderwijs.

Lees de aangepaste infonota over Opschorting van de lessen in het kleuteronderwijs en lager onderwijs: compenserende maatregelen voor schoolopvang

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen