Update maatregelen voor MDT's en DOP's naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020

Naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020 stellen de MDT's en de DOP's zich de vraag of de richtlijnen in infonota INF/20/151 van 24 juli 2020 gehandhaafd blijven.

Met dit bericht bevestigen we de inhoud en de afspraken die in die infonota gemaakt zijn. De werking van de MDT's en de DOP's kan volgens die richtlijnen blijven doorlopen.

Klantbezoeken en klantcontacten blijven mogelijk met het in acht nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen. De klantcontacten kunnen namelijk gezien worden als essentieel voor de werking.

Uiteraard moet er steeds rekening gehouden worden met bijkomende maatregelen die genomen worden door lokale besturen (provincie en gemeenten).

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen