Updates infonota ‘Omgaan met clusteruitbraak COVID-19’ en ‘Preventieve en hygiënische maatregelen voor VAPH-zorgaanbieders’

Erkende centra voor herstelverblijven kunnen COVID-19-patiënten opnemen indien zij de isolatie niet op een veilige en verantwoorde manier in de thuissituatie kunnen doorbrengen. Dit is een mogelijkheid die ook onderzocht kan worden voor sommige besmette bewoners binnen een voorziening. Meer info over in welke situaties dit onderzocht kan worden en wie hiervoor te contacteren vindt u in de infonota INF/21/18 ‘Omgaan met clusteruitbraak COVID-19 – UPDATE 10/02/2021’.

Daarnaast werd ook het document ‘Preventieve en hygiënische maatregelen voor VAPH-zorgaanbieders’ aangepast. De aanpassingen betreffen wijzigingen in aanbevelingen voor persoonlijk beschermingsmateriaal. Daarnaast vestigen we bij het instructiemateriaal nogmaals de aandacht op de ZWIeP (Zorg en Welzijn: Infectiepreventie E-learning Platform), een handige e-tool die handelt rond infectiepreventie.  

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen