Uw overeenkomst met uw zorgaanbieder

Maakte u in 2016 al gebruik van de ondersteuning door een VAPH-zorgaanbieder en maakte u de overstap naar een persoonsvolgend budget? Dan kunt u met een zorgaanbieder een overeenkomst afsluiten om ondersteuning te krijgen. Door de invoering van de persoonsvolgende financiering beslist u zelf welke zorg u inkoopt, het is dan ook nodig dat u uw lopende overeenkomst aanpast.

Sinds de invoering van de persoonsvolgende financiering beschikt u zelf sinds januari 2017 over de financiële middelen voor uw ondersteuning. U beslist welke zorg u met uw beschikbare budget betaalt. Het is daarom belangrijk dat u met uw zorgaanbieder afspreekt hoeveel punten of hoeveel euro’s van uw budget u inzet en welke ondersteuning u daarvoor krijgt. Is dat dezelfde ondersteuning als vorig jaar? Dan zet u waarschijnlijk uw hele budget in. Uw budget is berekend op de ondersteuning die u vorig jaar had en moet toereikend zijn om dezelfde ondersteuning te krijgen als vorig jaar. Is dat niet het geval, omdat u ook ondersteuning wenst van een andere zorgaanbieder of van een individuele begeleider, dan maakt u best duidelijke afspraken over de in te zetten punten of euro’s met uw zorgaanbieder.

U hebt tijd tot 31 december 2017 om uw overeenkomst aan te passen. We raden u aan om tijdig met de onderhandelingen te starten, zodat er voldoende tijd is om een nieuwe overeenkomst af te sluiten.

Belangrijk:

 • Tot uw overeenkomst omgezet is naar een PVF-overeenkomst, blijft de huidige overeenkomst gelden. Uw zorgaanbieder mag de overeenkomst niet stopzetten vanwege de overgang naar persoonsvolgende financiering. Hij mag een overeenkomst van onbepaalde duur ook niet wijzigen naar een overeenkomst van bepaalde duur.
   
 • Als u het vrij besteedbare bedrag of een deel daarvan wilt opvragen, dan zal dat invloed hebben op de ondersteuning die u krijgt. Uw zorgaanbieder kan u uitleggen wat de gevolgen zijn.
   
 • Als u pas van zorgaanbieder bent veranderd, is uw exacte budget nog niet gekend. U kunt voorlopig in grote lijnen met uw zorgaanbieder afspreken welke ondersteuning u kunt krijgen.
   
 • Wilt u geen ondersteuning meer krijgen van uw zorgaanbieder? Dan moet u uw overeenkomst stopzetten. Hou er wel rekening mee dat er een opzegtermijn van drie maanden geldt, tenzij onderling anders overeengekomen. Tijdens de opzegtermijn blijft de ondersteuning verder lopen. Wilt u de ondersteuning onmiddellijk stopzetten? In dat geval betaalt u de zorgaanbieder een vergoeding ter waarde van het aantal punten of euro’s voor ondersteuning voor een periode van drie maanden.
   

Een aantal budgetten kunnen nog veranderen door een technische correctie van het VAPH. Die aanpassing zal waarschijnlijk weinig of geen invloed hebben op de ondersteuning die u kunt krijgen. In uw overeenkomst kan worden opgenomen dat het exacte aantal punten of euro’s nog kan wijzigen door een beslissing van het VAPH. Wij brengen u tijdig op de hoogte van eventuele aanpassingen aan het budget.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk van het VAPH op het nummer 02 249 30 00. Of stel een vraag via het webformulier.

Voor hulp en advies kunt u ook terecht bij een bijstandsorganisatie

In het kader van de persoonsvolgende financiering spreken we over zorgaanbieders. Dat is de nieuwe benaming voor de vroegere diensten en voorzieningen. In het verleden werden zorgaanbieders erkend om een bepaald soort ondersteuning aan te bieden. Al die diensten met specifieke zorgvormen (internaten, tehuizen voor werkenden en niet-werkenden, dagcentra …) zijn omgevormd naar vergunde zorgaanbieders voor meerderjarigen en multifunctionele centra voor minderjarigen.