Uw persoonsvolgend budget besteden aan dienstencheques

Met uw persoonsvolgend budget kunt u per jaar tot 2000 (in plaats van 500) dienstencheques aankopen. Hoe geeft u de kosten in? Wat als de cheques bijna vervallen? Zijn de cheques fiscaal voordelig?

Hoe kosten van dienstencheques ingeven?

Voor dienstencheques moet u de overeenkomst registreren die u gesloten hebt met het dienstenchequebedrijf waarop u een beroep doet.

De aankoop van de dienstencheques registreert u onder de overeenkomst met het dienstenchequebedrijf. Let op: geef de kosten van de dienstencheques in onder de overeenkomst waarvoor de dienstencheques zijn aangekocht.

Bijvoorbeeld: U kocht voor  900 euro dienstencheques (100 cheques)  en u hebt twee overeenkomsten voor enerzijds poetshulp en anderzijds strijkhulp. Als u 10 cheques besteedt aan strijkhulp en de overige 90 aan poetshulp, dan geeft u dat ook zo in:

  • 10 x 9 = 90 euro strijkhulp
  • 90 x 9 = 810 euro poetshulp

De overeenkomst die u sluit met het bedrijf waar u de dienstencheques koopt (Sodexo), hoeft u niet te registreren.

Wat met aangekochte dienstencheques die bijna vervallen? Wat met dienstencheques als uw persoonsvolgend budget stopt?

Zolang uw dienstencheques nog geldig zijn, kunt u ze bij Sodexo laten omruilen of laten terugbetalen. Als uw persoonsvolgend budget stopt, dan moet u de cheques terugsturen naar Sodexo.

Sodexo zal het geld terugstorten op uw PVB-rekening. Dat bedrag moet u op uw kostenstaat persoonsvolgend budget ingeven als boekingstype ‘creditnota’.

Let op:  de terugbetaling van een dienstencheque kost 50 cent per dienstencheque. Vervallen dienstencheques worden niet terugbetaald.

Meer informatie vindt u op www.vlaanderen.be.

Wat met de personenbelasting?

De dienstencheques die u aankocht met uw persoonsvolgend budget mag u niet inbrengen in de personenbelasting. Het is de opdracht van de budgethouder om erop toe te zien dat de dienstencheques niet als fiscaal voordeel op de belastingaangifte staan.

Het is mogelijk dat u van de FOD Financiën een voorstel tot vereenvoudigde aanslag krijgt waarin de dienstencheques die u aankocht met uw persoonsvolgend budget zijn opgenomen. Dan moet u aan de FOD Financiën laten weten dat die cheques niet mogen worden opgenomen in de aangifte.

Lees meer over het persoonsvolgend budget besteden.