Uw persoonsvolgend budget besteden in het buitenland

Als houder van een persoonsvolgend budget hebt u al langer de mogelijkheid om uw budget in te zetten in cash in het buitenland. U kunt een overeenkomst afsluiten met een buitenlandse individuele begeleider of een buitenlandse organisatie die zorg verleent in een een-op-eenrelatie.

Sinds kort is het ook mogelijk om uw persoonsvolgend budget te besteden aan collectieve ondersteuning in een buitenlandse voorziening. U kunt met uw budget dus woon-en dagondersteuning betalen die geboden wordt door een voorziening in het buitenland.

Wat moet u doen om uw budget te besteden aan collectieve ondersteuning in het het buitenland?

  • Sluit een overeenkomst met de voorziening.
  • Registreer de overeenkomst bij het VAPH.
  • Bezorg het VAPH een attest dat aantoont dat de voorziening erkend, vergund of gemachtigd is om ondersteuning te bieden aan personen met een handicap in het land waarin de voorziening gevestigd is. U kunt dat attest meesturen met het formulier om de overeenkomst te registreren, of u kunt het attest opladen via het e-loket mijnvaph.be.

Na ontvangst van de overeenkomst en het attest, beoordeelt het VAPH of de overeenkomst kan goedgekeurd worden. Na goedkeuring betaalt het VAPH de gemaakte kosten terug.

Voor wie geldt deze regeling?

  • Deze regeling geldt enkel voor houders van een persoonsvolgend budget die in Vlaanderen of Brussel gedomicilieerd zijn.
  • De regeling geldt niet voor houders van een persoonsvolgend budget die naar het buitenland verhuisd zijn en niet meer gedomicilieerd zijn in Vlaanderen of Brussel. Zij verliezen het recht op ondersteuning door het VAPH, wat inhoudt dat het persoonsvolgend budget stopgezet wordt.
  • De regeling geldt niet voor houders van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB). Houders van een persoonlijke-assistentiebudget kunnen nog geen overeenkomst sluiten met een buitenlandse zorgaanbieder voor collectieve ondersteuning.

Hebt u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met het team Budgetbesteding van het VAPH: www.vaph.be/contacteer-ons.

Lees meer over de besteding van een persoonsvolgend budget