Uw persoonsvolgend budget besteden met een voucher

Er zijn drie manieren om uw persoonsvolgend budget te besteden: cash, met een voucher of door een combinatie van beide. Welke keuze u ook maakt, u kunt die altijd wijzigen door de overeenkomst met uw zorgaanbieder aan te passen. Daarbij moet u wel rekening houden met eventuele opzeggingstermijnen.

In dit artikel gaan we in op de besteding van uw persoonsvolgend budget met een voucher.

Wat is een voucher?

Kiest u voor een voucher, dan wordt de ondersteuning die u kunt krijgen, uitgedrukt in punten. De ondersteuning wordt niet uitgedrukt in euro, omdat de vergoeding die een zorgaanbieder kan krijgen voor uw ondersteuning, kan variëren, afhankelijk van het personeel dat daarvoor wordt ingezet.

Een voucher kunt u enkel gebruiken bij vergunde zorgaanbieders of voor het vergoeden van een bijstandsorganisatie.

Wat betekent ‘voucher’ voor het beheer van uw budget?

Nadat u een overeenkomst hebt gesloten met een vergunde zorgaanbieder, hoeft u zelf niets meer te regelen. Uw zorgaanbieder of bijstandsorganisatie staat in voor het administratief beheer van uw persoonsvolgend budget en factureert rechtstreeks aan het VAPH.

Kunt u een vrij besteedbaar deel opvragen als u kiest voor een voucher?

Ja, zowel wie kiest voor een voucher als wie kiest voor cash, kan een vrij besteedbaar deel van het budget opvragen bij het VAPH.

Let op: Het gaat niet om een bedrag dat u boven op uw persoonsvolgend budget krijgt. Het vrij besteedbaar deel maakt er deel van uit. Wat u vrij besteedt, kunt u dus niet meer gebruiken voor uw overige ondersteuning. Vraagt u uw vrij besteedbaar deel op, dan moet u dus nieuwe afspraken maken over welke ondersteuning u in de toekomst zult krijgen van de zorgaanbieder voor het budget dat overblijft.

Als u een overeenkomst hebt met een vergunde zorgaanbieder voor uw volledige budget, dan kunt u uw overeenkomst wel aanpassen als u verkiest om uw budget gedeeltelijk of volledig in cash te besteden.  

Kreeg u al ondersteuning van uw huidige zorgaanbieder voor 31 december 2016 en ontving u in oktober 2019 een persoonlijke brief van het VAPH over de wijziging van uw budget in de loop van de komende jaren in het kader van correctiefase 2? Als daarin staat dat uw budget daalt, kunt u rekenen op het behoud van dezelfde ondersteuning die u al kreeg op 31 december 2016. Dat heet ‘zorggarantie’. Voorwaarde daartoe is dat u uw ondersteuning sindsdien niet veranderd hebt. Het vrij besteedbaar deel opvragen wordt beschouwd als ‘veranderen’. Bespreek daarom zeker goed de mogelijke gevolgen van een wijziging in uw ondersteuning met uw vergunde zorgaanbieder. Een bijstandsorganisatie kan u daarbij helpen.

Als u gekozen hebt voor een voucher, dan moet u voor het vrij besteedbaar deel van uw budget een aparte bankrekening openen en het rekeningnummer aan het VAPH bezorgen. Uw vrij besteedbaar deel opvragen doet u via het formulier Opvragen vrij besteedbaar deel van het persoonsvolgend budget.

Hoe kunt u uw besteding in voucher opvolgen? 

U kunt uw besteding in voucher opvolgen via het e-loket mijnvaph.be.

Een budget in voucher hoeft u niet zelf administratief te beheren. De VAPH-zorgaanbieder en de bijstandsorganisatie zorgen zelf voor de administratieve afhandeling bij het VAPH. Toch biedt inloggen op het e-loket voordelen:

  • U kunt nakijken of de registratie van uw voucher in orde is. U kunt bijvoorbeeld nagaan of het aantal geregistreerde punten overeenstemt met het aantal punten zoals afgesproken in de individuele dienstverleningsovereenkomst.
  • Zodra uw vergunde zorgaanbieder uw voucher registreert, hebt u een duidelijk zicht op het resterende bedrag van uw budget in mijnvaph.be. Zo kunt u onder andere nagaan of u nog een vrij besteedbaar deel kunt opvragen.

U kunt ervoor kiezen om zowel cash als met een voucher te betalen. U kunt bijvoorbeeld een voucher gebruiken bij een vergunde zorgaanbieder die dagondersteuning biedt. Die zorgaanbieder regelt de administratie met het VAPH. Daarnaast kunt u uw dienstencheques, een vrijwilliger of een individuele begeleider cash via uw PVB-rekening betalen.

Lees meer over de besteding van het persoonsvolgend budget

Lees alle nieuwsberichten