Uw persoonsvolgend budget: cash of voucher?

Er zijn drie mogelijkheden om uw persoonsvolgend budget te besteden: cash, voucher, of een combinatie van beide. Welke keuze u ook maakt, u kunt die altijd wijzigen door de overeenkomst met uw zorgaanbieder aan te passen, rekening houdend met eventuele opzeggingstermijnen.

We zetten alles op een rijtje:

Cash

 • U betaalt de kosten voor zorg en ondersteuning cash. U weet exact wat u betaalt voor uw ondersteuning.
 • Het cashsysteem biedt ruime mogelijkheden om uw budget flexibel in te zetten, zowel bij vergunde als niet-vergunde zorgaanbieders.
 • U hoeft de eerste betalingen niet met eigen middelen te doen. Bij de opstart ontvangt u eenmalig een terugvorderbaar voorschot.
 • U staat zelf in voor de administratie. Dat betekent dat u zelf overeenkomsten afsluit en registreert, facturen ontvangt en betaalt, kosten indient bij het VAPH… Na verwerking van uw ingediende kosten bij het VAPH, ziet u een overzicht van uw resterend saldo in mijnvaph.be. Uw kosten worden binnen de 30 dagen terugbetaald, zolang u nog over voldoende budget beschikt.
 • Voor het beheer van uw budget kunt u beroep doen op bijvoorbeeld een sociaal secretariaat of een bijstandsorganisatie. Die helpen u bij de opstart en het beheer van uw persoonsvolgend budget.
 • Als u beroep doet op een bijstandsorganisatie en u kiest ervoor die in cash te betalen, dan registreert u zelf de overeenkomst met de bijstandsorganisatie en betaalt u zelf de kosten met uw persoonsvolgend budget.
 • Als u werkt met het cash-systeem, dan zult u afhankelijk van de reële kosten van het personeel meer of minder euro’s van uw persoonsvolgend budget moeten besteden. Naarmate duurder personeel wordt ingezet om uw ondersteuning te realiseren, zal het systeem van voucher voor u als budgethouder dus voordeliger zijn. Lees ook het artikel 'Kiezen voor cash bij een vergunde zorgaanbieder maakt uw ondersteuning duurder dan wanneer u kiest voor voucher'.
 • Betaalt u uw niet-vergunde zorgaanbieders (zoals bijvoorbeeld een individuele begeleider, poets- en thuiszorgdienst) cash, dan krijgt u 11,94 % bovenop uw persoonsvolgend budget. Dat is een compensatie voor het administratieve beheer van uw budget. Daarmee kunt u ook bijkomende zorg en ondersteuning inkopen.

Voucher

 • Werkt u met een voucher, dan wordt uw ondersteuning uitgedrukt in punten.
 • U hoeft zelf niets te regelen. Uw vergunde zorgaanbieder(s) of uw bijstandsorganisatie staan in voor het administratief beheer en factureren rechtstreeks aan het VAPH.
 • Een voucher kunt u enkel gebruiken bij vergunde zorgaanbieders en/of voor het vergoeden van uw bijstandsorganisatie.
 • De vergunde zorgaanbieder factureert rechtstreeks aan het VAPH. Als er duurder personeel wordt ingezet om uw ondersteuning te realiseren, is het vouchersysteem voordeliger. De reële kosten van het personeel bij de vergunde zorgaanbieder worden niet verrekend in uw punten. Het VAPH vergoedt immers de door u ingezette punten en daarnaast de volledige loonkosten van het personeel, inclusief hun anciënniteit.
 • Zodra uw vergunde zorgaanbieder uw voucher registreert, hebt u een duidelijk zicht op de resterende punten van uw saldo in mijnvaph.be.

Combinatie cash en voucher

U kunt beide systemen onderling combineren.