Uw rechten en plichten bij uw zorgaanbieder

Maakt u, uw kind of een gezinslid gebruik van ondersteuning door een vergunde zorgaanbieder, een multifunctioneel centrum, een dienst rechtstreeks toegankelijke hulp of een dienst ondersteuningsplan? Als persoon met een handicap of als gezin met een kind met een handicap moet u kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning. Tegelijkertijd hebt u als gebruiker ook plichten. In het webluik 'Rechten en plichten' vindt u gedetailleerde informatie over uw rechten en plichten bij uw zorgaanbieder.

In het artikel 'Rechten en plichten bij uw zorgaanbieder: veranderingen naar aanleiding van de persoonsvolgende financiering' vindt u een opsomming van de belangrijkste wijzigingen in de kwaliteitseisen waaraan zorgaanbieders moeten beantwoorden.