Uw vergunde zorgaanbieder moet samen met u uw overeenkomst aanpassen voor 31 maart 2018

Kreeg u voor 2017 ondersteuning van een vergunde zorgaanbieder en hebt u nog een overeenkomst van toen? Dan heeft uw vergunde zorgaanbieder, als gevolg van de invoering van de persoonsvolgende financiering, nog tot en met 31 maart 2018 de tijd om uw overeenkomst aan te passen. Uw vergunde zorgaanbieder neemt hiervoor het initiatief.

In uw overeenkomst moet afgesproken zijn:

  • hoeveel budget u inzet bij uw vergunde zorgaanbieder(s);
  • welke ondersteuning u precies krijgt (vb. 2 dagen dagondersteuning, 3 nachten woonondersteuning, 20 uren individuele praktische hulp) en hoeveel punten u daarvoor inzet;
  • welke opzegtermijnen gelden;
  • of u met voucher of in cash betaalt;
  • wat uw persoonlijke bijdrage is of hoeveel u betaalt voor woon- en leefkosten

Dat alles schept duidelijkheid voor u, voor uw zorgaanbieder(s) en voor het VAPH.

Uw vergunde zorgaanbieder moet ten laatste op 31 maart 2018 een nieuwe overeenkomst met u sluiten als:

  • uw huidige overeenkomst nog niet aangepast is, na de invoering van de persoonsvolgende financiering;
  • uw ondersteuning verandert;
  • u uw ondersteuning, na de invoering van de persoonsvolgende financiering, verder krijgt onder de vorm van rechtstreeks toegankelijke hulp en u daarvoor nog geen overeenkomst heeft gesloten.

Voor meer informatie kunt u bellen naar het nummer 02 249 30 00.

Lees meer over uw rechten en plichten