"Uw vergunde zorgaanbieder rekent nu ook kosten zoals vervoer of taart bij een feestje aan. Mag dat?"

Het lijkt soms alsof alles duurder wordt bij uw vergunde zorgaanbieder. Ook vervoer, taart bij een feestje ... worden aangerekend. Maar ook vroeger betaalde u als cliënt in een voorziening al een vast bedrag voor zulke kosten. Die bijdrage evolueert naar een afgelijnd bedrag dat enkel uw werkelijke woon- en leefkosten bevat.

Tot hiertoe betaalde iedere cliënt die al gebruik maakte van de ondersteuning door een voorziening, een bijdrage. Daar zaten die kosten ook al in, maar dan als een vast bedrag. Die taart en dat vervoer, daar betaalde u vroeger dus ook voor. Het is de bedoeling dat die bijdrage evolueert (bij sommigen is het al zo) naar een precies afgelijnd bedrag, dat dan enkel uw werkelijke woon- en leefkosten bevat. Vergunde zorgaanbieders hebben tot 2020 om die stap te zetten. Het is niet de bedoeling dat woon- en leefkosten meer bedragen dan uw vroegere bijdrage. Voor wijzigingen van de woon- en leefkosten is een voorafgaand overleg met het collectief overlegorgaan, de gebruikersraad, verplicht. Dat moet een positief advies geven. Transparantie is daarbij een absolute voorwaarde: de gebruiker moet eenduidig weten wat aangerekend wordt/zal worden en aan welke prijs. De vergunde zorgaanbieder moet kunnen aantonen dat dit overleg heeft plaats gevonden.

Wie nieuw instroomt bij een vergunde zorgaanbieder, betaalt onmiddellijk de reële woon- en leefkosten. U kunt de hoogte van uw woon- en leefkosten deels zelf bepalen. In het contract met de zorgaanbieder verdelen jullie immers de taken. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om zelf de was te doen. Dan kan de vergunde zorgaanbieder u daarvoor geen kosten aanrekenen. Zo kunt u ook afspraken maken met de vergunde zorgaanbieder in verband met uw kamer, de aankoop van shampoo, boterhambeleg … U kunt vragen dat in uw contract staat wat wel en niet inbegrepen is in uw woon- en leefkosten. Hou er wel rekening mee dat wat u vraagt, voor de aanbieder organisatorisch haalbaar moet zijn.

Bij een omvattende verandering als de persoonsvolgende financiering gaan soms foute stellingen een eigen leven leiden. Een overzicht van de meest gestelde vragen én hun concrete antwoorden, vindt u in de fact check transitie persoonlijke financiering.