Uw vrijwilligers vergoeden met uw budget

U kunt vrijwilligers vergoeden met uw persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of met uw persoonsvolgend budget (PVB). Daarvoor sluit u een overeenkomst met een erkende vrijwilligersorganisatie. De kosten voor begeleiding (oppas van een vrijwilliger, vervoer) kunnen altijd geregistreerd worden onder een overeenkomst. De kosten die niet-zorggebonden zijn, zoals hotelkosten, inkomtickets, reiskosten en horecatickets, kunnen enkel betaald worden via de indirecte kosten (PAB) of het vrij besteedbaar deel (PVB).

U kiest zelf of u de vrijwilliger een forfaitaire vergoeding geeft, of een reële vergoeding.

  • Krijgt de vrijwilliger een forfaitaire vergoeding?
    • Dan kunt u de volledige kosten van de forfaitaire vergoeding indienen.
  • Krijgt de vrijwilliger een reële vergoeding?
    • De vrijwilligersorganisatie splitst de factuur/kostennota op in kosten voor begeleiding en vervoer en andere reële kosten.
    • Enkel het deel vervoer kan ingebracht worden als kosten voor het PAB/PVB.
    • Alle andere reële kosten zijn enkel nog betaalbaar via de indirecte kosten (PAB) of het vrij besteedbaar deel (PVB).

Lees meer over de besteding van het persoonsvolgend budget (PVB)

Lees meer over de besteding van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB)