Vaccinatie van 12- tot 15-jarigen in multifunctionele centra in de sector personen met een handicap: procedure

Vorige week informeerden we u reeds over de mogelijkheid voor jongeren tussen 12 en 15 jaar met een risicoprofiel om zich te laten vaccineren. Ondertussen heeft de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid beslist dat alle 12- tot 15-jarigen uitgenodigd zullen worden voor vaccinatie tegen COVID-19. Zij zullen gevaccineerd kunnen worden met het Pfizer-vaccin. 

Multifunctionele centra kunnen gebruik maken van een specifieke regeling om jongeren die ondersteund worden in hun voorziening collectief te laten vaccineren. 

Meer informatie leest u in de mededeling gericht aan gebruikers van VAPH-zorgaanbieders van 14 juli 2021.

Lees meer over de coronamaatregelen

Lees alle nieuwsberichten