Vaccinatie van jongeren tussen 12 en 15 jaar met een risicoprofiel in multifunctionele centra in de sector personen met een handicap

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft beslist om na de 16- en 17-jarigen, ook aan 12- tot 15-jarigen een vaccinatie tegen COVID-19 aan te bieden, volgens modaliteiten die uitgewerkt worden door de Taskforce Vaccinatie. 

BELANGRIJK: In tegenstelling tot bij de 16- en 17-jarigen, komen bij de 12- tot 15-jarigen momenteel enkel de jongeren die behoren tot een risicogroep in aanmerking voor vaccinatie. 

De jongeren zullen gevaccineerd worden met het Pfizer-vaccin, dat voor gebruik bij 12- tot 15-jarigen met een onderliggende aandoening de toelating van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) kreeg. Voorzieningen zullen de mogelijkheid krijgen om jongeren met een risicoprofiel collectief te vaccineren.

Meer informatie leest u in de mededeling gericht aan gebruikers van VAPH-zorgaanbieders van 5 juli 2021.

Lees meer over de coronamaatregelen

Lees alle nieuwsberichten