Vaccinatie van jongeren vanaf 16 jaar in multifunctionele centra in de sector personen met een handicap

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft beslist om ook aan de 16- en 17-jarigen een vaccinatie tegen COVID-19 aan te bieden, volgens modaliteiten die uitgewerkt worden door de Taskforce Vaccinatie. Het gaat om jongeren die ten laatste op 1 augustus 2021 16 jaar worden. De jongeren zullen gevaccineerd worden met het Pfizer-vaccin, dat voor 16- en 17-jarigen de toelating van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) verkreeg. Jongeren met specifieke onderliggende aandoeningen krijgen prioriteit voor vaccinatie. Die jongeren worden geselecteerd door arts-specialisten (ook pediaters) in de ziekenhuizen.

Ook binnen de groep van 16- en 17-jarigen wordt er van oud naar jong gewerkt. Vanaf de dag dat de jongere 16 jaar wordt, kan hij worden uitgenodigd. 

De eerste uitnodigingen voor jongeren met onderliggende aandoeningen zullen verzonden worden in de week van 14 juni 2021.

Er wordt ook een regeling uitgewerkt voor jongeren vanaf 16 jaar die gebruik maken van de ondersteuning in een multifunctioneel centrum van het VAPH.

Meer informatie leest u in de mededeling gericht aan gebruikers van VAPH-zorgaanbieders van 16 juni 2021.

Lees alle nieuwsberichten